ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
bulletแนะนำฟันดาบเบื้องต้น
bulletแนะนำอุปกรณ์ฟันดาบ
bulletการเข้าและการตั้งรับ
bulletกติกาฟันดาบ
bulletความรู้จัดการแข่งขันและการตัดสิน
bulletดาบแรกเริ่มสัมผัส
bulletเคล็ดที่ไม่ลับกับโรคร้ายต่างๆ
bulletขำขัน ชาวดาบ
bulletงานของ DT
dot
website ที่น่าสนใจ
dot
bulletแผนกกีฬากองทัพอากาศ
bulletชมรมฟันดาบนายเรืออากาศ
bulletweight training of fencers
dot
dot
dot
ประวัติฟันดาบในประเทศไทย article

 

            การฟันดาบในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2478 แต่ไม่ได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2508 กีฬาฟันดาบจึงได้รับความสนใจจากประชาชนแต่เป็นเพียงส่วนน้อย ส่วนมากในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนทหารตำรวจ ข้าราชการระดับสูง และค่อยๆ ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ สมาคมนักฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จึงได้เกิดขึ้น เมื่อ 10 พฤษภาคม 2508 จากการริเริ่มของ อาจารย์มนูญ ไตรรัตน์ อาจารย์ทองหล่อ ไตรรัตน์ และ ร้อยเอกเสน่ห์ วงศ์ชะอุ่ม(ยศขณะนั้น) แรงบันดาลใจของท่านเริ่มมาจากในกีฬามหาวิทยาลัย มีการแข่งขันดาบไทย ท่านทั้งสามมองเห็นว่ากีฬาฟันดาบเป็นกีฬาสากลมีการจัดแข่งขันในโอลิมปิค ( เป็นหนึ่งในห้า เริ่มแรกของโอลิมปิคสมัยใหม่) หรือระดับนานาชาติ โดยฉพาะดาบเซเบอร์มีความคล้ายคลึงกับดาบไทย น่าที่จะพัฒนานักกีฬาไทยสู่ระดับสากลได้ จึงได้ตั้งสมาคมฟันดาบขึ้นมา โดยเชิญ หลวงสุขุม นัยประดิษฐ์ ที่มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก มี ร้อยเอกเสน่ย์ วงศ์ชะอุ่ม เป็น เลขาธิการสมาคม ฯ สนามฝึกซ้อมอยู่ที่รอบสนามศุภชลาศัย ( ปัจจุบัน ชมรมหน้ากากดำ) มีชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเข้ามาร่วมเล่นกันมา และถ่ายทอดด้าทักษะ กติกาการแข่งขัน นับเป็นยุคเริ่มการก่อตั้ง มีการยกร่างระเบียนข้อบังคับสมาคม ใช้ชื่อว่า สมาคมฟันดาบสากลแห่งประเทศไทย กิจกรรมมีมากขึ้นและได้แพร่หลายไปในต่างประเทศ
            ปี 2510 หลวงสุขุม นัยประดิษฐ์ เสียชีวิตลง พลอากาศเอกทวี จุลทรัพย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ฯ คนต่อมา มี นาวาอากาศเอกภูมิ หุราพันธ์ เป็นเลขาธิการสมาคม ฯ เปลี่ยนที่ฝึกซ้อมมาอยู่ที่บริเวณสโมสรศิษย์เก่าวชิราวุธ ในบริเวณวังสราญรมย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในปีเดียวกันนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์กีฬาฟันดาบระหว่างประเทศ (Federation International d Escrime : FIE) ซึ่งขณะนั้นมีสำนักงานที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 กีฬาฟันดาบได้ประสบความสำเร็จและแพร่หลายแต่ก็ยังอยู่ในเมืองหลวง เพราะส่วนในภูมิภาคนั้นประชาชนยังให้ความนิยมกันน้อย องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทย) ได้เริ่มให้การสนับสนุนเกี่ยวกับด้านต่างๆ ทำให้เยาวชนเริ่มสนใจในการฟันดาบ เมื่อสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ตั้งขึ้นมาและสมาคมฯเริ่มนำกิจกรรมฟันดาบเข้าไปสู่มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันการศึกษาของทหาร ด้วยเหตุนี้เองกีฬาฟันดาบจึงเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
ต่อมา ในวันที่ 12 มกราคม 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาติให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสมาคมฯ จึงใช้ชื่อว่า “สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร”
ในที่สุดการพัฒนากีฬาฟันดาบก็เริ่มเข้าสู้มาตรฐาน การคัดเลือกนักกีฬาเป็นไปอย่างกว้างขวาง แม้จะมีนักกีฬาฟันดาบฝีมือดีเพียงเล็กน้อยก็ตาม ครั้งแรกที่นักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกับนานาชาติคือ
- ปี 2510 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ส่งนักกีฬาฟอยล์ และเซเบอร์ รวม 5 คน
- ปี 2516 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
- ปี 2517 การเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 7 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน นักกีฬายุคนี้ ซึ่งปัจจุบัน ท่านยังลงแข่งขันอยู่ จำนวน 2 ท่าน คือ เรืออากาศเอกสุทธิพงษ์ สันติเทวกุล ชื่อเล่น “พี่ช้าง” และ คุณเริงยศ ศรีวรพงษ์พันธ์ ประธานชมรมฟันดาบพระเกี๊ยว
            - ปี 2519 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิคครั้งที่ 20 ณ กรุงมอนทรีล ประเทศแคนาดา นักกีฬา ได้แก่ เรืออากาศเอกสุทธิพงษ์ สันติเทวกุล
            - ปี 2521 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งนักกีฬาไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ ได้อันดับที่ 4 ทั้งประเภทบุคคลและทีม ในประเภทดาบเอเป้ ชาย และเซเบอร์ชาย
            พลอากาศเอกทวี จุลทรัพย์ นายกสมาคมฯ กับ นาวาอากาศเอกภูมิ หุราพันธ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้ทำงานให้สมาคมฯ ถึง 22 ปี สร้างความมั่นคง และเป็นปรึกแผ่นเรื่อยมา
 
            กีฬาฟันดาบถือได้ว่าเป็นกีฬาสมัยใหม่ที่สุด เพราะมีการพัฒนาที่เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติ ผู้ที่เล่นกีฬานี้ยังคงพัฒนาตามวิวัฒนาการ เพราะจะยึดถือแบบอย่างเดิมอีกต่อไปไม่ได้ จำเป็นต้องมีแนวความคิดหรือหลักนิยมใหม่ที่เหมาะสมในการที่จะบรรลุความสำเร็จ ฟันดาบเป็นกีฬาที่มีค่านิยมน้อย แต่มีคุณธรรมสูง ซึ่งความนิยมอาจถึงจุดอิ่มตัว แต่คุณธรรมไม่รู้จักอิ่มตัวและย่อมแสวงหาให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
            สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ได้พัฒนาเรื่อยมา และได้เกดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร อีกครั้งดังนี้
            - ปี 2532- 2536 พลโทสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ โดยมี รศ.ดร.ธงธวัช อนุตระหานนท์ เป็นเลขาธิการ นักกีฬาไทยเริ่มมีการได้แชมป์ ดังนี้
            - ปี 2532 – เหรียญทองดาบเซเบอร์ชาย กีฬา SEA GAME ครั้งที่ 15 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
            - ปี 2536 - ได้เหรียญทอง จากทีมเอเป้ชาย ใน กีฬา SEA GAME ครั้งที่ 17 ณ ประเทศสิงคโปร์
            - ปี 2537 – 2539 พล.ต.ต.คำนึง ธรรมเกษร ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ โดยมี พ.ต.อ.ชัชวาล วชิรปราณีกุล เป็นเลขาธิการ  ช่วงนี้มีการเปิดสอบผู้ตัดสินโดย FIE และผลการสอบมีผู้ตัดสินไทยได้ในระดับ CLASS C จำนวน 5 คน
            ผลงาน มีดังนี้
            - ปี 2538 – ได้เหรียญทองจากเอเป้บุคคลชาย ในกีฬา SEA GAME ครั้งที่ 18 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
            - ปี 2540 – 2542 พล.ต.ท.วิเชียร โพธิ์ศรี เป็นนายกสมาคมฯ โดยมี พ.ต.อ.ชัชวาล วชิรปราณีกุล เป็นเลขาธิการ อีกครั้ง
             ผลงาน มีดังนี้
            - ปี 2540 – ได้ เหรียญทองจากทีมเซเบอร์ชาย ในกีฬา SEA GAME ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย
            ได้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศมากขึ้ อาทิ รายการ ไทเป อิเตอร์เนชั้นแนล, รายการ Challenger Australia ฯลฯ
            - ปี 2542 – 2544 พล.ต.ท.ดรุณ โสตถิพันธุ์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ โดยมี พ.อ.เจริญ นพสุวรรณ เป็นเลขาธิการฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ดังนี้ ปรับปรุงทะเบียนสมาชิกเป็นมาตรฐานสากล โดยนักกีฬาทุกคนต้องมีสังกัด, มีการใช้การจัดอันดับ Ranking , จัดระบบการแข่งขันภายในให้ได้มาตรฐานสากล, การอบรมผู้ตัดสินเพื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนพอเพียง , และได้มีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งแรก แต่ผลงานการแข่งขันต่างประเทศ ดังนี้

                        ปี 2542 – ส่งนักกีฬาเอเป้ชาย และเซเบอร์ชาย แข่งขันในรายการชิงแชมป์โลก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

                        ปี 2542 – ส่งนักกีฬาฟอยล์ชาย และหญิง แข่งขันในรายการแดวูกรังปรีซ์ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

                        ปี 2543 – ส่งนักกีฬาแข่งขัน SEA GAME ครั้งที่ 20 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้ 3 เหรียญทอง จากเอเป้บุคคลชาย เอเป้ทีมชาย และฟอยล์บุคคลชาย

                        ปี 2544 – ส่งนักกีฬาแข่งขันในโอลิมปิคเกมส์ ที่ ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ นายศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ และ ได้รับเอา นายวีระเดช โค๊ทนี้ กลับมาอยู่ประเทศไทย ซึ่งขณะนั้น เข้าได้เล่นให้ทีมชาติ เยอรมัน ทำได้ 2 เหรียญทองทองแดง ประเภทบุคคลและทีม เซเบอร์ชาย

            - ปี 25544 – 2552 พล.ท.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร (ยศ ขณะนั้น) ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ โดยมี พล.ต.สุรฤทธิ์ จันทราทิพย์ (ยศ ขณะนั้น) เป็นเลขาธิการ เป็นที่น่าสังเกตุนักกีฬาได้แข่งต่างประเทศ จนได้รับชัยชนะ มีดังนี้
                        ปี 2545 – ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย นักกีฬาทำได้ 1 เหรียญทองแดง จากวีระเดช โค๊ธนี่ ประเภทดาบเซเบอร์ชาย อีกทั้งได้เปิดการสอบผู้ตัดสินระดับ FIE มีผู้ตัดสินชาวไทยผ่าน Class B จำนวน 5 ท่าน และ Class C จำนวน 3 ท่าน
                        ปี 2545 – ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน SEA GAME ครั้งที่ 21 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้ 4 เหรียญทอง จาก เซเบอร์ชาย บุคคลและทีม เอเป้บุคคลชาย เอเป้บุคคลหญิง
                        ปี 2546 – ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้จัดการการแข่งขันเซเบอร์ชิงแชมป์โลก เก็บคะแนน ของ FIE ทั้งชายและหญิง นักกีฬาได้ลงแข่งขันมากขึ้น
                        ปี 2547 – ส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ เพื่อเก็บคะแนน และแข่งขันในระดับโลก หลายครั้ง
                        ปี 2547 - ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน SEA GAME ครั้งที่ 22 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ 3 เหรียญทอง จาก เซเบอร์ทีมชาย เอเป้บุคคลชาย และฟอยล์บุคคลชาย
ปี 2548 – ส่งนักกีฬา ร่วมการโอลิมปิค ที่ประเทศตุรกี ประเภทเซเบอร์บุคคลชาย
ปี 2549 – ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Game ประเทศการ์ต้า ได้ 2 เหรียญทองแดง จาก เซเบอร์ชาย บุคคลและทีม
                        ปี 2550 – ประเทศไทยจัดการแข่งขัน ฟันดาบกีฬามหาวิทยาลัยโลก ส่งนักกีฬาทุกดาบเข้าการแข่งขัน
                        ปี 2550 - ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน SEA GAME ครั้งที่ 23 ณ นครราชสีมา ประเทศไทย ได้ 5 เหรียญทอง จาก เซเบอร์ทีมชายและบุคคล ฟอยล์บุคคลหญิง เอเป้บุคคลทีมหญิง และฟอยล์ทีมชาย
                        ปี 2551 – ส่งนักกีฬา แข่งขันระดับโลกหลายรายการ และ เยาวชนระดับเอเชีย และระดับโลกมากมาย อีกทั้งมีการแข่งภายในประเทศมากขึ้นเป็นลำดับ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก ส่วนมากจะเป็นระดับภูมิภาค ASIAN ที่นักกีฬาทำผลงานได้ดี อีกทั้งมีปัญหาด้านการเมืองรบกวน การพัฒนาจึงหยุดชงักไป งดจัดการแข่งขันระดับโลก ดาบเซเบอร์
            - ปี 2552 – ปัจจุบัน  พล.ร.อ.สมเดช ทองเปี่ยม ได้รับการคัดเลือก เป็นนายกสมาคมฯ และ พ.อ.จักราวุธ โสมภีร์ เป็นเลขาธิการ ได้เปลี่ยนเปลง การจัดการแข่งขัน ระบบทะเบียนสมาชิก มีชมรมเกิดขึ้มมากมาย มีผลงาน ดังนี้
                        ปี 2552 – ส่งนักกีฬา ระดับเยาวชน ชิงชนะเลิศ เอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้ 1 เหรียญทองแดง จาก เซเบอร์ทีมหญิงรุ่น Junior 
                                    - ส่งนักกีฬาชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศการ์ต้า
                                    - ส่งนักกีฬา ฟอยล์ชายชิงแชมป์โลก
                                  - ส่งเสริมให้กีฬาฟันดาบแข่งขันในกีฬาแห่งชาติที่ จังหวัดตรัง เดือน ก.ย.52
                                  - ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน thailand open fencing championship
                                  - ส่งเสริมการจัด Ranking ระดับเยาวชน ทั้งรุ่น 17 ปี และ 20 ปี มีการแข่งขันต่อเนื่อง
                                  - ส่งเสริม ให้นักกีฬา ทุกระดับได้รับความรู้ ด้านการจัดแข่งขัน การตัดสิน และการดำเนินการชมรมมากยิ่งขึ้น
                                  - จัดระเบียบการตั้งชมรม การย้ายชมรม และการขึ้นทะเบียนนักกีฬากับ กกท. โดยผ่านทางสมาคมฯ
                                  - สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และมากยิ่งขึ้น
                                  - เปลี่ยย โค๊ช จาก จีน เป็น ชาวฮังการี ได้แก่ ดาบเอเป้ ดาบฟอยล์ ส่วน ดาบเซเบอร์ ยังเป็นชาวคาซัคสถาน
                        ปี  2553 – ส่งนักกีฬา เยาวชนชิงแชมป์โลก ที่ อาเซอร์ไบจันเพื่อคัด Youth Olympic  และชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศฟิลิปปินส์ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
                                     - ส่งนักกีฬาชิงแชมป์เอเชีย ที่ เกา หลีใต้ จำนวน 7 คน ไม่ประสบผลสำเร็จ
                                     - ส่งนักกีฬา เยาวชน แข่ง เยาวชนชิงแชมป์โลกที่ อาเซอร์ไบจัน จำนวน 6 คน
                                     - ส่ง โค๊ชอบรม ที่ ญี่ปุ่น การ์ต้า และจีน
                                     - จัดแข่งขัน  Pataya Thailand International fencing ณ เมืองพัทยา ชลบุรี เดือน เม.ย.53
                                     - ส่งนักกีฬา เก็บคะแนน ระดับโลก และจัดแข่งขัน SABRE MEN & WOMEN WORLD 2010 ที่ ชลบุรี
                                     - ส่งนักกีฬา แข่งขัน ฟันดาบชิงแชมป์โลก ณ ปารีส ฝรั่งเศส จำนวน 8 คน และ นักกีฬา เยาวชนได้ทุนฝึกและแข่งขัน อีก 1 คน
 
                       ปี 2554 พล.ร.อ.สมเดช ทองเปี่ยม ได้รับการคัดเลือก เป็นนายกสมาคมฯ และ พ.อ.จักราวุธ โสมภีร์ เป็นเลขาธิการ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย มีผลงาน
                                     - ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ระหว่าง  4-11 เมษายน 2554 ผลงาน ได้ เหรียญเงิน ดาบเอเป้ อายุไม่เกิน 17 ปี เหรียญทองแดง ทีมเซเบอร์หญิง อายุไม่เกิน  17 ปี เหรียญทองแดง ทีมฟอยล์ชาย อายุไม่เกิน 17 ปี เหรียญทองแดง เอเป้ทีมชาย อายุไม่เกิน 20 ปี
                                    - ส่งนักกีฬาแข่งชิงแชมป์โลก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 9 คน
                                    - ส่งนักกีฬาแข่งชิงแชมป์เอเชีย ทั้ง 24 คน ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ครบทุกดาบ
                                    - จัดการแข่งขัน Thailand open 2011
                                    -  ส่งนักกีฬา แข่ง SEA Game ที่ อินโดนีเซีย ได้  3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง จำนวนรวม 13 เหรียญ มากที่สุดประวัติความเป็นมา

ที่มาCopyright © 2010 All Rights Reserved.